اختصاصی – به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان ” ملوان کلاب “گل دوم تیم فولاد که توسط لوسیانو پریرا به […]

اختصاصی – به گزارش پایگاه اینترنتی هواداران ملوان ” ملوان کلاب “گل دوم تیم فولاد که توسط لوسیانو پریرا به ثمر رسید باز هم با اشتباه مسلم کمک داور این دیدار به ثمر رسید .

ملوان این روزها بارها و بارها به خاطر اشتباه داوران ضرر کرده است امیدواریم که این اشتباهات سهوی بوده باشد .