سازمان لیگ برنامه‌ هفته ششم تا یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان و دیدارهای معوقه را اعلام کرد. به گزارش  ایسنا […]

سازمان لیگ برنامه‌ هفته ششم تا یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان و دیدارهای معوقه را اعلام کرد.

به گزارش  ایسنا ،  سازمان لیگ برنامه هفته ششم تا یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان را به شرح زیر اعلام کرد:

 

هفته ششم لیگ

پنجشنبه ۱۸/۷/۹۲

ملوان بندرانزلی- دلوار کشتی جنوب، ساعت ۱۵، ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری بم – استقلال تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه فجر بم

جمعه ۱۹/۷/۹۲

فولاد نورد کوه – هیئت گرگان، ساعت ۱۵، استادیوم تختی سیرجان

همیاری شهرداری – سیستان و بلوچستان، ساعت ۱۰ استادیوم تختی ارومیه

نگاردژ شیراز – پاس همدان، ساعت ۱۰ استادیوم دستغیب شیراز

 

هفته هفتم

پنجشنبه ۲۵/۷/۹۲

هیئت گرگان – ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۱، استادیوم آزادی گرگان

استقلال تهران – همیاری شهرداری، ساعت ۱۴:۳۰، کمپ استقلال تهران

دلوار کشتی جنوب – پالایش و گاز ایلام ساعت ۱۴ و ۳۰ ورزشگاه چغادک بوشهر

سیستان و بلوچستان – فولاد نوردکوه، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم الغدیر زاهدان

یکشنبه ۵/۸/۹۲

آینده‌سازان میهن – نگاردژ شیراز، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم درچه خمینی شهر

پاس همدان – شهرداری بم، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم مفتح همدان

 

هفته هشتم

چهارشنبه ۱/۸/۹۲

فولاد نوردکوه – ملوان بندر انزلی، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم تختی سیرجان

پالایش و گاز ایلام – هیأت گرگان، ۹:۳۰، استادیوم تختی ایلام

نگاردژ شیراز – دلوار کشتی جنوب، ساعت ۱۰، استادیوم دستغیب شیراز

همیاری شهرداری – پاس همدان، ساعت ۱۰ ، استادیوم تختی ارومیه

شهرداری بم- آینده‌سازان میهن، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم فجر بم

سیستان و بلوچستان – استقلال تهران، ۱۴:۳۰، استادیوم تختی زاهدان

 

هفته نهم

پنجشنبه ۹/۸/۹۲

دلوارکشتی جنوب – شهرداری بم، ۱۴:۳۰ ، شهدای چغادک بوشهر

پاس همدان – سیستان و بلوچستان ۱۴:۳۰، استادیوم مفتح همدان

آینده‌سازان میهن – همیاری شهرداری ساعت ۱۱، استادیوم درچه خمینی‌شهر

استقلال تهران – فولاد نوردکوه ، ساعت ۱۴:۳۰، کمپ استقلال تهران

ملوان بندرانزلی – پالایش و گاز ایلام ، ساعت ۱۴:۳۰ استادیوم تختی انزلی

هیئت گرگان – نگاردژ شیراز، ساعت ۱۰، استادیوم آزادی گرگان

 

هفته دهم

پنجشنبه ۱۶/۸/۹۲

فولاد نورد کوه – پالایش و گاز ایلام، ساعت ۱۵، استادیوم تختی سیرجان

نگاردژ شیراز – ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۰، استادیوم دستغیب شیراز

شهرداری بم – هیئت گرگان، ساعت ۱۵، استادیوم فجر بم

استقلال تهران – پاس همدان، ساعت ۱۵، کمپ استقلال تهران

همیاری شهرداری – دلوار کشتی جنوب، ساعت ۱۰، استادیوم تختی ارومیه

سیستان و بلوچستان – آینده‌سازان میهن، ساعت ۱۵، استادیوم تختی زاهدان

 

هفته یازدهم

یکشنبه ۲۶/۸/۹۲

دلوارکشتی جنوب – سیستان و بلوچستان، ساعت ۱۴:۳۰، شهدای چغادک بوشهر

پاس همدان – فولادنوردکوه سیرجان، ۱۴:۳۰، استادیوم مفتح همدان

آینده‌سازان میهن – استقلال تهران، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم درچه خمینی‌شهر

پالایش و گاز ایلام – نگاردژ شیراز، ساعت ۹:۳۰، استادیوم تختی ایلام

ملوان بندرانزلی – شهرداری بم، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم تختی انزلی

سرخپوشان گرگان – همیاری شهرداری، ساعت ۱۱:۳۰، استادیوم آزادی گرگان

 

برنامه‌های دیدارهای معوقه

دوشنبه ۱۵/۷/۹۲

پاس همدان – آینده‌سازان میهن، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم مفتح همدان از هفته اول

سیستان و بلوچستان – هیئت گرگان، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم الغدیر زاهدان از هفته اول

شهرداری بم- فولانوردکوه سیرجان، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم فجر بم از هفته سوم

یکشنبه ۵/۸/۹۲

فولادنوردکوه – دلوارکشتی جنوب بوشهر ، ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم تختی سیرجان از هفته چهارم