جلال رافخایی مهاجم ملوان و دوست قدیمی سعید سالارزاده پس از جدایی این بازیکن از ملوان متنی را نوشت که […]

جلال رافخایی مهاجم ملوان و دوست قدیمی سعید سالارزاده پس از جدایی این بازیکن از ملوان متنی را نوشت که در ادامه آن را می خوانیم :

 

 

ﺑﺒــﺎﺭ ﺑــﺎﺭﺍﻥ .…

ﻣــــﻦ ﺳـــــــفرﮐـــــــﺮﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻣــــ ,

ﮐــــﻪ ﯾـــــﺎﺩﻡ ﺭﻓــﺘﻪ …

ﺁﺑـــــــ پشــــت پایـــش بریـــــــزم ………..!

(این جدایی را هرگز فراموش نمی کنم…

سعید جان تو هیچ وقت برایه شهرت کم نذاشتی

اینو حداقل برایه ما ثابت کردی اما طبیعت این شهر همینه فراموش کار و غریبه نواز و …

البته خیلی ها هستن که یه گوشه ای از این شهر هنوز بویه معرفت و مردانگی میدن اما در سکوت…

دلم برایه اون تکلهایه معروفت برایه اون جان فشانیات برایه پاس هایه پشت دفاعت تنگ میشه

ارزو میکنم در تیم جدیت به ارامش برسی و مثل همیشه بدرخشی گارداش…)

 

سید جلال رافخایی