دراگان اسکوچیچ در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، اظهار داشت: متاسفانه دفعات زیادی که من مصاحبه کردم، […]

دراگان اسکوچیچ در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، اظهار داشت: متاسفانه دفعات زیادی که من مصاحبه کردم، برخی از خبرنگاران محترم و زحمتکش، کلمات و جملات من را سهوا عوض می کنند و جملات زیادی از من به اشتباه در رسانه های نوشتاری به چاپ می رسد. به همین دلیل ازاین لحظه به بعد باید تایید من پای مصاحبه های نوشتاری باشد، در غیر این صورت مسوولیت هیچ مصاحبه نوشتاری را برعهده نمی گیرم، خیلی ممنون که من را درک می کنید.