کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون، به دلیل […]

کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، به دلیل تخلفاتی که از سوی زمرد سلیمانی و زهره کودایی-بازیکنان تیم ملی فوتبال صورت گرفته بود و هریک به مدت ۳ ماه از فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم وبه پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بودند.

بر همین اساس با اعلام درخواست بخشش این دو بازیکن از سوی کمیته انضباطی، این کمیته پس از بررسی های صورت گرفته و موافقت نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، با درخواست باقیمانده محرومیت و نیز جریمه نقدی این بازیکنان موافقت کرد.