شامگاه گذشته(چهارشنبه شب) جلسه نخبگان انزلی با مدیر عامل باشگاه ملوان برگزار شد. به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، […]

شامگاه گذشته(چهارشنبه شب) جلسه نخبگان انزلی با مدیر عامل باشگاه ملوان برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی، شامگاه گذشته(چهارشنبه شب) جلسه ابتدایی برای تشکیل هسته تفکر برای باشگاه ملوان با حضور عده ای از نخبگان شهر بندرانزلی از جمله مهندس غلامی، دکتر صادقی، دکتر صیاد و مهندس خوش گفتار برگزار شد.


در این جلسه نصرت ایراندوست، عزیز اسپندار و محمود پیشگاه هادیان، پیشکسوتان باشگاه ملوان نیز حضور داشتند. آقایان پزنده، فرنود، دکتر تنهایی، دکتر ملکی، مهندس عمیدی، دکتر جعفری، مهندس ابراهیمی و مهندس خوشدل دیگر نخبگان شهر انزلی هستند که با جمع یاد شده در بالا همکاری خواهند داشت.

 

منبع : سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی