تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۱۲ شهریور ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است. به گزارش گروه ورزشی […]

تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۱۲ شهریور ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، تیتر اصلی اغلب روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۱۲ شهریور ماه به موضوعات فوتبالی اختصاص یافته است./