اختصاصی – کاربران “ملوان کلاب” در این پست می تواند لیست کامل اعضای تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی که برای […]

اختصاصی – کاربران “ملوان کلاب” در این پست می تواند لیست کامل اعضای تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی که برای مسابقات لیگ برتر ۹۲-۹۳ به فدراسیون فوتبال ارسال شده است به همراه عکس ، شماره ی پیراهن و سایر مشخصات مشاهده نمایند .

 

 

 

لیست بازیکنان به ترتیب شماره پیراهن آنها است .

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زمرد سلیمانی

شماره پیراهن : ۱

تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۶/۱۵

محل تولد : دهلران

پست : دروازه بان

 

 

نام و نام خانوادگی :ستاره حبیب زاده

شماره پیراهن : ۲

تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۸/۱۰

محل تولد : تهران

پست : مدافع چپ

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مونس میرمعاف

شماره پیراهن : ۴

تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۱۰/۲۳

محل تولد : بندرانزلی

پست : مدافع میانی

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه صادق زاده

شماره پیراهن : ۵

تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۱۲/۱۱

محل تولد : تالش

پست : مدافع راست

 

 

 

نام و نام خانوادگی : شهناز عباسی

شماره پیراهن : ۶

تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۱۰/۲

محل تولد : تالش

پست : هافبک دفاعی

 

 

نام و نام خانوادگی : فریبا اصلی پستکی

شماره پیراهن : ۷

تاریخ تولد :

محل تولد : رشت

پست : هافبک وسط

 

نام و نام خانوادگی : پگاه نوری

شماره پیراهن : ۸

تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۶/۳۰

محل تولد : تالش

پست : هافبکدفاع

 

 

نام و نام خانوادگی : سارا قمی

شماره پیراهن : ۹

تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۵/۲۹

محل تولد : رشت

پست : مهاجم

 

 

نام و نام خانوادگی : مریم ایراندوست

شماره پیراهن : ۱۰

تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۱۱/۱۴

محل تولد : بندرانزلی

پست : سرمربی – مهاجم

 

 

نام و نام خانوادگی : افسانه اقبال

شماره پیراهن : ۱۱

تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۵/۲۳

محل تولد : بندرانزلی

پست : مدافع وسط – هافبک

 

 

نام و نام خانوادگی : یاسمن فرمانی

شماره پیراهن : ۱۳

تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۲۳

محل تولد : اردبیل

پست : هافبک دفاعی

 

 

نام و نام خانوادگی : مقرب زادحسینعلی

شماره پیراهن : ۱۴

تاریخ تولد :

محل تولد : رشت

پست : هافبک چپ

 

 

نام و نام خانوادگی : مهسا پورمحمدیان

شماره پیراهن : ۱۵

تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۶/۴

محل تولد : مشهد

پست : هافبک راست

 

 

نام و نام خانوادگی : معصومه حسرتی

شماره پیراهن : ۱۶

تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۱۰/۱۹

محل تولد : بندرانزلی

پست : هافبک دفاعی

 

 

نام و نام خانوادگی : سارا ظهرابی نیا

شماره پیراهن : ۱۷

تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۸/۲۳

محل تولد : ایذه

پست : مهاجم

 

 

نام و نام خانوادگی : مژده وثوق سوسریان

شماره پیراهن : ۱۸

تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۶/۲۹

محل تولد : بندرانزلی

پست : هافبک راست

 

 

نام و نام خانوادگی : فروغ موری

شماره پیراهن : ۱۹

تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۷/۸

محل تولد : شوشتر

پست : مدافع راست

 

 

نام و نام خانوادگی : مینا قنبرزاده

شماره پیراهن : ۲۰

تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۶/۱

محل تولد : صومعه سرا

پست : مدافع چپ

 

 

نام و نام خانوادگی : حنا عزیزی

شماره پیراهن : ۲۱

تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۱۲/۱۸

محل تولد : اردبیل

پست : هافبک

 

 

نام و نام خانوادگی : معصومه فرجام طلب

شماره پیراهن : ۲۲

تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۶/۳

محل تولد : بندرعباس

پست : دروازه بان

 

 

نام و نام خانوادگی : مینا هاشمی

شماره پیراهن : ۲۳

تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۴/۲۲

محل تولد : سبزوار

پست : مدافع میانی

 

 

نام و نام خانوادگی : هاجر شاه ملک پور

شماره پیراهن : ۳۱

تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۶/۹

محل تولد : رشت

پست : هافبک – مهاجم

 

 

نام و نام خانوادگی : سامره احمدی

شماره پیراهن : ۳۶

تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۵/۱۶

محل تولد : رضوانشهر

پست : مدافع چپ

 

 

نام و نام خانوادگی : فریدون موقر

تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۱۰/۲۰

محل تولد : بندرانزلی

پست : مدیر تیم

 

 

نام و نام خانوادگی : یلدا سلیمانی

تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۹/۲۵

محل تولد : زاهدان

پست : سرپرست

 

 

نام و نام خانوادگی : مژده ایراندوست

تاریخ تولد : –

محل تولد : بندرانزلی

پست : مربی

 

 

نام و نام خانوادگی : سمیرا برقی زاده

تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۸/۲۱

محل تولد : تهران

پست : مدیر رسانه

 

 

 

منبع : ملوان کلاب.نت (www.MalavanClub.Net)