**حسن زاده طرفدار ملوان است!/چرا وقتی بازیکن با مشت به صورت مدیرعامل کوبید به عنوان مدعی العموم کاری نکردید؟   […]

**حسن زاده طرفدار ملوان است!/چرا وقتی بازیکن با مشت به صورت مدیرعامل کوبید به عنوان مدعی العموم کاری نکردید؟

 

فدراسیون فوتبال ملوک الطوایفی اداره می شود همین است که کمیته داوران، داوری برای بازی ما انتخاب می کنند که ۴ هفته بازی های ما را قضاوت کرده که در ۲ بازی محرومیت داشته است.


در یکی  از بازی هایمان که آناتفاقی که افتاد، فقط یک اعتراض بود نه فحاشی! من می گویم این داور را برای بازی ما گذاشتند که تماشاگران  حساسیت پیدا کنند چون در بازی های اخیر تیم ما ضعیف عمل کرده بود و همین امر باعث شد هوادارن شروع به اعتراض کنند.


مدیر عامل باشگاه داماش گیلان افزود: بعد از اینکه من مدیرعامل این باشگاه شدم،  بی پولی و تأثیر آن روز بازیکنان به اوج رسیده بود اما هم اکنون نیز بچه های ما با همین بی پولی گسترش فولاد را هم می برند و ۶ امتیازی می شوند ، اما در وسط راه متوجه می شوند که یک امتیاز از تیمشان کم شده است و این موضوع باعث شد شهد پیروزی به کامشان تلخ شود. از طرفی هم کمیته داوران فقط تماشاچیان ملوان را تشویق می کنند.**حسن زاده طرفدار ملوان است!/چرا وقتی بازیکن با مشت به صورت مدیرعامل کوبید به عنوان مدعی العموم کاری نکردید؟


عابدینی اظهار داشت: کمیته انضباطی دقیقاً حساب شده عمل کرد و این کار آنها برای استان گیلان معنا و مفهوم دارد. حسن زاده متعلق به یک منطقه ای است که آنجا تعصبات خاص خودش را دارد، عیب هم ندارد. من هم ملوان را دوست دارم اما هم اکنون رقیب ما به حساب می آید. اما هواداران ملوانی همین هفته علیه مدیرعامل باشگاهشان شعار می دادند، آیا فقط داور مستحق حمایت است یا به محضرش بر می خورد؟


وی گفت: سؤال من از آقای حسن زاده این بود وقتی یک بازیکن مشتی زیر چانه یک مدیر زده است. این بی انضباطی نبود؟ بی حرمتی به جامعه فوتبال نبود؟ چرا به عنوان یک جایگاهی در فدراسیون وارد عمل نشدید؟ چرا منتظر شکایت شدید تا این موضوع را بعدا بررسی کنید؟  پس شما این اختیارات را ندارید.


مدیرعامل باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من از این فدراسیون فوتبال هیچ کاری ساخته نیست زیرا این فدراسیون ملوک الطوایفی اداره می شود و خیری به نفع ما ندارد. من باید در مورد حقوق مان حرف بزنم

.

آقایان هم حقوقمان را ندهند.  امسال هم کمر همت بسته اند تا یکی از تیم های سقوط کرده داماش باشد.  از آدم هایی که در فدراسیون فوتبال کنگر خورده اند و لنگر انداخته اند، هیچ کاری ساخته نیست.  کفاشیان آدمی نیست که این بضاعت مدیریت را داشته باشد و آدم ها را جا به جا کند.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان