باشگاه ملوان گزارش مالی خود را منتشر کرد .     به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، گزارش […]

باشگاه ملوان گزارش مالی خود را منتشر کرد .

 

 


به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی ، گزارش مالی باشگاه ملوان شامل هزینه های انجام شده از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۱ الی ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲ ، هزینه های انجام شده در فصل جدید ، مطالبات باقی مانده از منطقه آزاد انزلی ، بدهی های شرکت استیل آذین ایرانیان بابت دیه آزادی زندانیان و منابع تامین شده از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۱ تا امروز (پنجم شهریور ماه ۱۳۹۲) به شرح زیر است :

 

ریز هزینه‌های باشگاه ملوان به شرح زیر است:

هزینه هـا
هزینه ها از شروع فصل ۹۱/۴/۱ الی ۹۲/۳/۳۱
پرداخت به بازیکنان و مربیان از ۹۱/۴/۱الی ۹۲/۳/۳۱ ۳۸,۴۵۱,۹۴۶,۸۳۸
پرداخت به مربیان و بازیکنان از ذخیره بستانکاری قرارداد فصل گذشته ۳,۵۹۴,۰۲۴,۲۸۷
پرداخت به مربیان پایه تا پایان فصل ۱,۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰
پرداخت به مربیان و بازیکنان بانوان ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان گذشته ۱,۷۱۶,۲۰۰,۰۰۰
ذخیره خرداد و تیر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه مدیرعامل از شروع فصل تا ۹۲/۳/۱ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مسابقات و تمرینات بزرگسال ۵,۳۹۳,۷۴۴,۸۷۳
هتلها/المپیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بازسازی ورزشگاه ۷۷۸,۱۲۷,۵۵۰
خرید البسه ورزشی ۱,۷۹۵,۶۷۶,۰۰۰
سایر هزینه ها/اداری/قبوض آب و برق و گاز و تلفن/ فرهنگی تبلیغاتی ۱,۸۳۳,۴۲۲,۹۹۴
پاداش مسابقات ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پزشکی ۷۵۰,۱۶۱,۷۰۳
اجاره زمینهای ورزشی ۲۴۴,۵۷۰,۰۰۰
هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال امید ۴۵۴,۲۵۳,۵۳۱
هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال جوانان ۴۱۳,۰۳۷,۵۹۰
هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال نوجوانان ۲۰۳,۰۶۵,۴۰۸
هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال نونهالان ۲۹۱,۳۶۰,۸۳۸
هزینه مسابقات و تمرینات تیم فوتبال بانوان ۴۹۳,۹۶۳,۱۰۷
هزینه تیم فوتبال ملوان نوین ۱۲,۶۲۰,۰۰۰

منابع بتاریخ ۱۳۹۲/۶/۵       از ۹۱/۴/۱ الی ۹۲/۶/۵
دریافت از شرکت استیل آذین ایرانیان ۶۰,۲۸۸,۵۸۰,۰۰۰
دریافت از سازمان لیگ ۷,۸۲۹,۶۳۵,۸۴۵
دریافت از بانک حکمت ایرانیان ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر درامدها۹۲۷,۷۶۹,۶۸۷

 

img876

 

 

img874(1)