وکیل باشگاه ملوان گفت: در مورد کسر امتیاز اعاده ی دادرسی می کنیم و اگر به نتیجه نرسیم به فیفا […]

وکیل باشگاه ملوان گفت: در مورد کسر امتیاز اعاده ی دادرسی می کنیم و اگر به نتیجه نرسیم به فیفا شکایت می کنیم.

آرش نجفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی فارس ، در مورد کسر امتیاز از باشگاه ملوان، گفت: از منظر مقررات حقوقی فیفا رای صادر شده برای کسر امتیاز مخدوش و مردود است. البته گفته شده که سیاست کلی فدراسیون این بوده که با رفتار بد تماشاگران برخورد شود اما این سیاست باید منطبق بر قواعد و قوانین باشد .

وی ادامه داد: در قوانین انضباطی فیفا کسر امتیاز فقط در مورد تخلف‌های شدید و غیر قابل جبران انجام می‌شود. بنابراین باشگاه ملوان به این رای اعتراض می‌کند و اعاده دادرسی خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسیم به فیفا شکایت می‌کنیم .