به گزارش سایت رسمی باشگاه گهر دورود، اسماعیل حیدرپور در رابطه با انتخاب کادر فنی تیم گهر دورود گفت: تقریبا با محمد احمدزاده برای هدایت تیم گهر دورود به توافق رسیده‌ایم، ولی تاکنون مجوزی از طرف باشگاه و استان برای مشخص شدن میزان بودجه به دست ما نرسید است، تا بتوانیم با سرمربی یا بازیکن عقد قرارداد کنیم.

به گزارش سایت رسمی باشگاه گهر دورود، اسماعیل حیدرپور در رابطه با انتخاب کادر فنی تیم گهر دورود گفت: تقریبا با محمد احمدزاده برای هدایت تیم گهر دورود به توافق رسیده‌ایم، ولی تاکنون مجوزی از طرف باشگاه و استان برای مشخص شدن میزان بودجه به دست ما نرسید است، تا بتوانیم با سرمربی یا بازیکن عقد قرارداد کنیم.

وی افزود: روز گذشته جلسه دو ساعته‌ای با آقای احمدزاده برگزار کرده‌ایم که در این جلسه شرایط فعلی باشگاه مطرح شد و ما در این جلسه دو درخواست مطرح کردیم که این دو شامل جوان‌گرایی و بومی گزینی بود که مورد توجه شخص احمدزاده قرار گرفت و گفتند که در ادوار گذشته زمان فعالیت‌شان در تیم ملوان همیشه این دو موضوع مورد توجه وی بوده است. مدیرعامل باشگاه گهر دورود خاطرنشان کرد: محمد احمدزاده با توجه به شرایط فعلی باشگاه بزرگواری کردند و در این شرایط حساس همه نوع همکاری با ما داشتند.