حسن روشن خاطره جالبی از غفور جهانی در سفر به ایتالیا نقل کرد. به گزارش نامه، حسن روشن با حضور […]

حسن روشن خاطره جالبی از غفور جهانی در سفر به ایتالیا نقل کرد.


به گزارش نامه، حسن روشن با حضور در شبکه ورزش به بیان خاطراتی از دوران بازیگری خود نقل کرد که یکی از آنها سفر به ایتالیا به همراه تیم ملی ارتش بود.

روشن در این خصوص گفت: وقتی مسابقات تمام شد ما آزاد بودیم هر غذایی که دوست داریم بخوریم و اکثرا نیز غذاهایی ایتالیایی سفارش دادیم.

وی ادامه داد: وقتی نوبت به غفور جهانی مهاجم شمالی تیم ملی رسید وی سفارش کته کبابی داد که خنده ملی پوشان را به همراه داشت. غفور می گفت نمی تواند این غذاها را بخورد و حتما باید برایش کته کبابی بیاورند!

روشن افزود: مجبور شدند از رستورانی چینی برایش برنج بیاورند که شبیه به کته شمالی ها بود ولی مزه اش فرق می کرد و نتوانست آن را هم بخورد و گرسنه ماند!