مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی، گفت: همراه اول بین ما و پرسپولیس تبعیض قائل شد و عدالت و انصاف را رعایت نکرد.

مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی، گفت: همراه اول بین ما و پرسپولیس تبعیض قائل شد و عدالت و انصاف را رعایت نکرد.

 

 

صادق درودگر اظهار داشت: ما پیش از آغاز سال جدید یعنی در سال ۹۱ به همراه اول و جناب دکتر صدوقی مدیرعامل ارتباطات سیار همراه اول نامه نوشتیم و درخواست سامانه هواداری کردیم اما بعد ازگذشت بیش از شش ماه هنوز به ما این سامانه داده نشده است اما پرسپولیس خیلی راحت این سامانه را گرفت. نمی‌دانم بین باشگاه‌ها و ارتباط آنها با شرکت‌ها قوانین حاکم است یا برخی روابط به جای ضوابط حاکم شده است.

 

به نقل از فارس، وی ادامه داد: ما باشگاهی هستیم که از ارتباطات دولتی بهره‌ای نداریم. بنابراین خواهش می‌کنیم که عدالت و انصاف رعایت شود و بین باشگاه‌ها تبعیض قائل نشوند تا ما هم بتوانیم با هوادارانمان ارتباط داشته باشیم.

 

درودگر تاکید کرد: همراه اول شعارش این است که همراه همه است اما ظاهراً‌ با برخی همراه‌تر است.