تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.

تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.

به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ تیتر اصلی اغلب روزنامه های ورزشی امروز سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه به موضوعات فوتبالی اختصاص یافته یافته است./زر