کارشناس حقوقی فوتبال گفت:بحث کسر امتیاز از تیم ها در صورت فحاشی هوادارانشان اساسا در آیین نامه فیفا نیست.

کارشناس حقوقی فوتبال گفت:بحث کسر امتیاز از تیم ها در صورت فحاشی هوادارانشان اساسا در آیین نامه فیفا نیست.

 

 

هوشنگ نصیرزاده در گفت و گو با خبرنگار اوج درباره بحث کسر امتیاز از برخی تیم های لیگ برتر عنوان کرد:ما در آیین نامه انضباطی فیفا چنین بحث و جریمه ای را نداریم.آنچه در بحث جریمه تیم های لیگ برتری در صورت توهین تماشاگرانشان مطرح شده این است که حداقل به دو سال محرومیت از همراهی تیمشان محکوم می شوند.بنابراین بحث کسر امتیاز از تیم ها در صورت فحاشی هوادارانشان اساسا در آیین نامه فیفا نیست.


وی افزود:این بحث به صراحت در ماده ۵۸ کمیته انضباطی فیفا آمده است و بنابراین آیین نامه ای که در کمیته انضباطی ما آمده است با این مساله تطابق ندارد.