در مستطیل سبز هر از چند گاهی شاهد اتفاقات عجیب هستیم که تقاضای ازدواج از عجیب ترین آنهاست.

در مستطیل سبز هر از چند گاهی شاهد اتفاقات عجیب هستیم که تقاضای ازدواج از عجیب ترین آنهاست.
به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، در یکی از بازی های تدارکاتی تیم چلسی  یکی از بانوان تماشاگر با پلاکاردی  بزرگ از ادن هازاد تقاضای ازدواج و توجه کرد که  هازارد نیز پاسخ این هوادارانش را با جمله شرمنده، من متاهل هستم داد.
این یکی از خاص ترین اتفاقاتی بود که در این مدت در مستطیل سبز دیده شده است.