نام باشگاه راه‌آهن با تایید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور رسمی تغییر کرد.

نام باشگاه راه‌آهن با تایید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور رسمی تغییر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت باشگاه راه‌آهن، پیرو درخواست رسمی مسئولان باشگاه سورینت (راه‌آهن) از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مبنی بر تغییر نام باشگاه راه‌آهن به سورینت، مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، فدراسیون فوتبال و همچنین هیئت رئیسه سازمان لیگ با تغییر نام باشگاه راه‌آهن به راه‌آهن سورینت به طور رسمی موافقت کردند، بنابر این از این پس نام باشگاه راه‌آهن در کلیه محافل ورزشی راه‌آهن سورینت نامیده می‌شود.