همه این نفرات را دارد و ما رفته رفته به هماهنگی لازم خواهیم رسید. در بازی با صبا اصلا خوب نبودیم. مقابل داماش بهتر شدیم و اگر کمی شانس داشتیم برنده می‌شدیم.

همه این نفرات را دارد و ما رفته رفته به هماهنگی لازم خواهیم رسید. در بازی با صبا اصلا خوب نبودیم. مقابل داماش بهتر شدیم و اگر کمی شانس داشتیم برنده می‌شدیم.

 

داربی پرحاشیه هم که برنده نداشت!
این چیز جدیدی نیست و مزه داربی گیلان همین حاشیه‌هایش هستند که حساسش می‌کنند.

فحش مزه می‌شود؟
طوری سئوال می‌کنید که انگار اولین بار است فحاشی‌ها
را می‌شنوید!

از قدیم این فحاشی‌ها بوده و مطمئن باشید ادامه هم خواهد داشت.

داماشی‌ها اعتقاد دارند هواداران ملوان فحاشی می‌کردند.
در رشت شرایط بدتر از انزلی است و گذشته نشان داده آنها چند برابر انزلی‌چی ها فحاشی می‌کنند.

باشگاه ملوان مدعی شده که با جا به جا کردن تندیس مرحوم قایقران به اسطوره انزلی‌ توهین شده. تو چه نظری داری؟
من این یکی را مطمئنم که رشتی‌ها به قایقران احترام می‌گذارند و هیچ موقع توهین نمی‌کنند. آنهایی که این کار را کرده‌اند قطعا حالت طبیعی نداشتند. مرحوم قایقران نه تنها برای استان گیلان بلکه برای همه ایرانی‌ها قابل احترام بوده و خواهد بود.

تیم ملوان بازیکن بازیساز ندارد یا گلزن؟
همه این نفرات را دارد و ما رفته رفته به هماهنگی لازم خواهیم رسید. در بازی با صبا اصلا خوب نبودیم. مقابل داماش بهتر شدیم و اگر کمی شانس داشتیم برنده می‌شدیم.

رفتن پژمان نوری به ضرر تو نشده؟
چرا شده ولی هستند بازیکنانی که اگر هماهنگ شوند بتوانند پاسور خوبی باشند.

عنایتی هم این فصل جای تو را گرفته و همه پنالتی‌ها را می‌زند؟
آقا رضا ثابت شده است و نیاز به پنالتی زدن ندارد. وقتی او را با سن بالا اینگونه آماده می‌بینم کیف می‌کنم.

 

منبع: نود .نت