این اردو از تاریخ ۹۲/۵/۱۲ شروع شده و تا تاریخ ۹۲/۵/۱۶ با تمامی بازیکنان و همچنین دو نفری که آخرین روز نقل و انتقالات به تیم اضافه شدند در حال برگزاری است .

این اردو از تاریخ ۹۲/۵/۱۲ شروع شده و تا تاریخ ۹۲/۵/۱۶ با تمامی بازیکنان و همچنین دو نفری که آخرین روز نقل و انتقالات به تیم اضافه شدند در حال برگزاری است .

 

این اردو از تاریخ ۹۲/۵/۱۲ شروع شده و تا تاریخ ۹۲/۵/۱۶ با تمامی بازیکنان و همچنین دو نفری که آخرین روز نقل و انتقالات به تیم اضافه شدند در حال برگزاری است .

 

در این اردوی ۵ روزه هر روز در دو نوبت صبح و عصر بازیکنان ملوان به تمرین پرداختند که تمرینات شامل تمرینات سرعتی و پلیمتری و تمرینات تاکتیکی است .

 

بازیکنان که تا به امروز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته بودند متاسفانه به دلیل بارندگی در محوطه هتل گروهی دویدند  و حرکات کششی انجام دادند .

 

شایان ذکر است این اردو با حمایت جناب آقای درودگر و حاج محمود پیشگاه هادیان و ریاست محترم هیات فوتبال عباس آباد شکل گرفت .

 

تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی روز چهارشنبه بعد از تمرین صبح به بندر انزلی باز خواهند گشت و تمرینات خود را از عصر پنج شنبه در علی آباد شروع خواهند کرد .

 

گزارش و عکس :سمیرا برقی زاده