تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.

تیتر اصلی روزنامه های ورزشی امروز پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه به مسائل فوتبالی اختصاص یافته است.
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ تیتر اصلی اغلب روزنامه های ورزشی امروز پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه به موضوعات فوتبالی و مسابقات لیگ برتر اختصاص یافته یافته است.