در آستانه داربی گیلان با هم تاریخچه دیدارهای ملوان و داماش رشت را در لیگ برتر مرور می کنیم .

 

در آستانه داربی گیلان با هم تاریخچه دیدارهای ملوان و داماش رشت را در لیگ برتر مرور می کنیم .

 

 

 

 

تمام بازی های تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با داماش رشت درلیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس ) به شرح زیر است :


لیگ برتر اول:

بازی دور رفت ( در رشت ) : استقلال رشت ۱ –  ملوان ۲

بازی دور برگشت ( در بندرانزلی ) : ملوان ۱ –  استقلال رشت ۱


لیگ برتر چهارم:

بازی دور رفت ( در رشت ) : پگاه ۲ – ملوان ۲

بازی دور برگشت ( در بندرانزلی ) : ملوان ۳ – پگاه ۰


لیگ برتر هفتم :

بازی دور رفت ( در رشت ) : پگاه ۰ – ملوان ۰

بازی دور برگشت (دربندرانزلی ) : ملوان ۱ – پگاه ۱


لیگ برتر هشتم :

بازی دور رفت ( در رشت ) : داماش ۱– ملوان ۲

بازی دور برگشت (دربندرانزلی ) : ملوان ۱ – داماش ۱


لیگ برتر یازدهم :

بازی دور رفت ( در بندرانزلی) : ملوان ۰ – داماش ۱

بازی دور برگشت (در رشت ) : داماش ۰ – ملوان ۰


لیگ برتر دوازدهم :

بازی دور رفت (در رشت) : داماش ۰ – ملوان ۰

بازی دور برگشت (دربندرانزلی ) : ملوان ۳ – داماش ۱

 

 

منبع : سایت رسمی ملوان بندر انزلی