جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور فصل ۹۳-۹۲ تا نیم فصل اعلام شد . به گزارش ورزش سه […]

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور فصل ۹۳-۹۲ تا نیم فصل اعلام شد .

به گزارش ورزش سه ، جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی از سوی کمیته فوتبال ساحلی اعلام شد .

گروه ۱ : 
مقام اول : تیم ویژن تهران : امتیاز (۱۵) – تفاضل گل (۱۰) – گل زده (۲۳) – گل خورده ( ۱۳ ) – کارت زرد ( ۶ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام دوم : تیم لسمان مروارید : امتیاز (۱۱) – تفاضل گل (۹) – گل زده (۲۱) – گل خورده ( ۱۲) – کارت زرد ( ۲ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام سوم : تیم خزر رودسر : امتیاز (۱۱) – تفاضل گل (۷ ) – گل زده (۲۰) – گل خورده ( ۱۳ ) – کارت زرد ( ۴) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام چهارم : تیم ملوان بندرانزلی : امتیاز (۱۱) – تفاضل گل (۴) – گل زده (۱۷) – گل خورده ( ۱۳ ) – کارت زرد ( ۲ ) – کارت قرمز ( ۰ )
مقام پنجم : تیم ایرمان سمنان : امتیاز (۶ ) – تفاضل گل (۴ – ) – گل زده (۱۰) – گل خورده ( ۱۴ ) – کارت زرد ( ۶ ) – کارت قرمز ( ۱ ) 
مقام ششم: تیم ملوان بندرگز : امتیاز ( ۶) – تفاضل گل (۹ – ) – گل زده (۱۵) – گل خورده ( ۲۴) – کارت زرد ( ۴ ) – کارت قرمز ( ۰ )

گروه ۲ : 
مقام اول : تیم گلساپوش یزد: امتیاز (۱۷) – تفاضل گل (۱۳) – گل زده (۲۶) – گل خورده ( ۱۳ ) – کارت زرد ( ۰ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام دوم : تیم دریانوردان بوشهر : امتیاز (۱۵) – تفاضل گل (۱۴ ) – گل زده (۲۲) – گل خورده ( ۸) – کارت زرد ( ۳ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام سوم : تیم وحدت صنعت مبارکه : امتیاز (۱۰) – تفاضل گل (۲- ) – گل زده (۱۸) – گل خورده ( ۲۰) – کارت زرد ( ۷ ) – کارت قرمز ( ۱ ) 
مقام چهارم : تیم شهید جهان نژادیان آبادان : امتیاز (۹) – تفاضل گل ( ۱) – گل زده (۱۹) – گل خورده ( ۱۸ ) – کارت زرد ( ۶ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام پنجم : تیم شهرداری تیران : امتیاز (۵ ) – تفاضل گل (۶ – ) – گل زده (۱۶) – گل خورده ( ۲۲) – کارت زرد ( ۶ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام ششم: تیم پایانه های همدان : امتیاز (۳ ) – تفاضل گل (۱۱ – ) – گل زده (۱۵) – گل خورده ( ۲۶) – کارت زرد ( ۳ ) – کارت قرمز ( ۰ ) 
مقام هفتم: تیم ویژن هرمزگان : امتیاز (۰ ) – تفاضل گل (۹ – ) – گل زده (۲۱) – گل خورده ( ۳۰) – کارت زرد ( ۷ ) – کارت قرمز ( ۱ )