از سوی کمیته ی آموزش کنفدراسیون فوتبال آسیا اردشیر پور نعمت به عنوان مدرس دوره ی B کنفدراسیون فوتبال آسیا […]

از سوی کمیته ی آموزش کنفدراسیون فوتبال آسیا اردشیر پور نعمت به عنوان مدرس دوره ی B کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسون فوتبال پورنعمت باید از ۲۷ مرداد تا ۱۵ شهریور برای تدریس دوره ی B  کنفدراسیون فوتبال آسیا به آیزاوی هندوستان برود.

این دوره ی ۱۹ روزه توسط این مدرس ایرانی برای مربیان هندی منطقه آیزاوی برگزار خواهد شد.