بازیکنان ملوان ریکاوری کردند. ارسطو عزتیان از پیگیری تمرینات تیم فوتبال ملوان در عصر روز جمعه خبر داد . مدیر […]

بازیکنان ملوان ریکاوری کردند.

ارسطو عزتیان از پیگیری تمرینات تیم فوتبال ملوان در عصر روز جمعه خبر داد .

مدیر رسانه ای باشگاه ملوان اظهار داشت : « در ابتدای تمرین دراگان اسکوچیچ دقایقی با بازیکنان در مورد بازی با صبا به گفت و گو پرداخت . سپس بازیکنانی که در مقابل صبا به میدان رفته بودند پس از انجام ریکاوری محل تمرین را ترک کردند و مابقی بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات تاکتیکی را در دستور کار داشتند. »

در تمرین امروز سیامک کوروشی به دلیل مصدومیت به طور اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کرد .

منبع: FC. Malavan 48