لیگ سیزدهم یکی از مهم ترین فصل های فوتبالی تاریخ ایران به حساب می آید. تیم ملی ایران در پایان […]

لیگ سیزدهم یکی از مهم ترین فصل های فوتبالی تاریخ ایران به حساب می آید. تیم ملی ایران در پایان این فصل باید به جام جهانی برود و با تیم های مطرح جهان رقابت کند، از همین رو کیفیت لیگ سیزدهم نقش فراوانی در آینده تیم ملی خواهد داشت. حالا در چنین شرایطی در هفته اول این دوره از بازی ها، در مجموع ۸ بازی تنها ۱۲ توپ از خط دروازه ها عبور کرد تا کی روش از همین ابتدا ناامید شود. این آمار نشان هر بازی هفته اول لیگ ۱.۵ گل داشته که آمار فوق العاده ناامید کننده ای به حساب می آید. جالب اینکه بدانید با ثبت این ۱۲ گل، یکی از رکوردهای تاریخ لیگ برتر هم جا به جا شده است. تا پیش از این در هفته اول هیچ لیگی کمتر از ۱۳ گل به ثمر نرسیده بود اما حالا هفته اول لیگ سیزدهم در این زمینه رکوردار است. البته از لحاظ میانگنی، کمترین گل در هفته های اول، مربوط به لیگ هشتم می شود که در ۹ بازی تنها ۱۳ گل به ثمر رسید. رکورد بیشترین گل زده در هفته های اول هم کماکان مربوط به لیگ سوم است. در هفته اول این فصل در مجموع ۷ بازی، ۳۱ گل به ثمر رسید تا هر بازی به صورت میانگین ۴.۴۲ گل داشته باشد. حالا باتوجه به آماری که در هفته اول لیگ سیزدهم ثبت شده، باید امیدوار بود سالی که نکو است، اینبار از بهارش پیدا نباشد! در زیر جدول تعداد گل های تاریخ لیگ برتر در هفته های اول رامی بینید.

 

جدول میانگین گل در هفته اول ادوار لیگ برتر
لیگ بازی گل میانگین
اول ۷ ۱۵ ۱۴/۲
دوم ۷ ۲۰ ۸۵/۲
سوم ۷ ۳۱ ۴۲/۲
چهارم ۸ ۲۲ ۷۵/۲
پنجم ۸ ۲۹ ۶۲/۳
ششم ۸ ۱۹ ۳۷/۲
هفتم ۹ ۲۶ ۸۸/۲
هشتم ۹ ۱۳ ۴۴/۱
نهم ۹ ۲۴ ۶۶/۲
دهم ۹ ۱۹ ۱۱/۲
یازدهم ۹ ۱۹ ۱۱/۲
دوازدهم ۹ ۱۵ ۶۶/۱
سیزدهم ۸ ۱۲ ۵/۱

 

منبع: قانون آنلاین