اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با صبای قم در بندرانزلی ادامه یافت . ایوور ویتزر پس از عقد قرارداد با باشگاه ملوان در این تمرین پا به توپ شد .

اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با صبای قم در بندرانزلی ادامه یافت . ایوور ویتزر پس از عقد قرارداد با باشگاه ملوان در این تمرین پا به توپ شد .

 

برای دیدن عکس ها در سایز اصلی روی آن کلیک کنید .

 

عکس : آیدین شیرعلیان