بحث پرداخت یک میلیارد تومان بابت رضایت نامه او هم مطرح شد اما به هرحال لابد شرایط مس بگونه ای بود که مدیرباشگاه نمی توانست آن را بپذیرد.

بحث پرداخت یک میلیارد تومان بابت رضایت نامه او هم مطرح شد اما به هرحال لابد شرایط مس بگونه ای بود که مدیرباشگاه نمی توانست آن را بپذیرد.

 

 

سایت گل- حسن زاده از قانونی بودن انتقال شجاع خلیل زاده به سپاهان خبر داد. اسماعیل حسن‌زاده در مورد پرونده شکایت مس از سپاهان بابت جذب شجاع خلیل‌زاده گفت: شکایت باشگاه مس وارد نیست و پیوستن این بازیکن به سپاهان کاملاً قانونی بوده است، صدور رضایتنامه مجوز کتبی محسوب می‌شود و اینکه باشگاه مس می‌گوید فرد صادرکننده، سمتی در باشگاه نداشته بحث‌های داخلی باشگاه است که مهر باشگاه در رضایتنامه مبین مدیریت باشگاه است.

مسی ها در روزهای گذشته موارد متعددی را برای باطل کردن انتقال خلیل زاده به سپاهان مطرح کرده بودند اما ره به جایی نبرد.

وکیل خلیل زاده در این باره گفت:من به همراه همکار عزیزم آقای جهانگیری از ابتدا هم بحث مان همین بود که مدیران قبلی باشگاه به درست یا غلط ، رضایت نامه او را صادر کرده اند و این بازیکن هم فقط در صورتی حاضر شده بود با مس قرارداد ببندد که یکسال ر این تیم بماند و گرنه قرارداد نمی بست و اجباری هم نداشت در مس بماند.

ابراهیمی افزود:اصلا” همه مسائل شکلی رضایت نامه را هم اگر به فرض محال ، اشتباه بدانیم تکلیف تعهد باشگاه به این بازیکن چه می شد؟ یک نفر که مهر باشگاه را در اختیار داشته، قائم مقام مدیرعامل بوده، عضو هیئت مدیره بوده با تنظیم آن رضایت نامه تعهد داده که این بازیکن پس از یکسال از تیم برود.اگر اشتباه کرده باید بروند سراغ او، نه اینکه اصالت رضایت نامه را زیر سئوال ببرند. دعوای خانوادگی مسی ها که نباید دامنگیر دیگران شود.کسی از مهرباشگاه اگر سوء استفاده کرده که البته نکرده باید از او شکایت کرد.

وی تصریح کرد:باور کنید شجاع خلیل زاده با حرفهایی که می شنید روزهای سختی را گذراند.مسی ها می توانستند ماجرا را مدیریت کنند تا یک بازیکن جوان این همه استرس تحمل نکند. باور کنید هر یکساعت به من یا آقای رحیمی میرعامل مس زنگ می زد و می پرسید تکلیفم چه می شود؟ کاری کردند که در کمیته انضباطی اشک در چشمانش حلقه زد و گفت هر چه از سپاهان می گیرم را به مس می دهم تا دست از سرم بردارند. بحث پرداخت یک میلیارد تومان بابت رضایت نامه او هم مطرح شد اما به هرحال لابد شرایط مس بگونه ای بود که مدیرباشگاه نمی توانست آن را بپذیرد.خوشبختانه تکلیف یکی از پرونده های پیچیده کمیته انضباطی مشخص شد و امیدوارم مس هم فصل خوبی داشته باشد.