به گزارش خبرگزاری فارس، پس از جدایی کریم انصاری‌فرد از پرسپولیس بحث دادن رضایتنامه به این بازیکن سوژه اصلی محافل […]

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از جدایی کریم انصاری‌فرد از پرسپولیس بحث دادن رضایتنامه به این بازیکن سوژه اصلی محافل ورزشی شده بود. اما با توجه به تصمیمات گرفته شده بالاخره رضایتنامه کریم انصاری فرد امضا شده و قرار است به او داده شود.