وکیل بازیکن سابق پرسپولیس از بدهی چند صد میلیون تومانی باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ خبر داد.

وکیل بازیکن سابق پرسپولیس از بدهی چند صد میلیون تومانی باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ خبر داد.

 

 

آرش شکرریز اظهار داشت: سالارکیا معاون محترم حقوقی باشگاه پرسپولیس از نامه نگاری این باشگاه به سازمان لیگ برای پرداخت مطالبات باشگاه پرسپولیس خبر می‌دهد. من از این صحبت‌ها تعجب می‌کنم. نمی‌دانم ایشان به حسابداری سازمان لیگ مراجعه کرده‌اند یا خیر اما اگر مراجعه نکرده‌اند جهت اطلاع ایشان می‌گویم که پرسپولیس چند صد میلیون تومان به سازمان لیگ بدهکار است و حتی پولی بابت حق پخش تلویزیونی از فصل گذشته نصیب این باشگاه نخواهد شد.

به گزارش فارس، وکیل سپهر حیدری، ادامه داد: با این شرایط باشگاه پرسپولیس چطور می‌خواهد طلب ۹۰ میلیون تومانی حیدری که ۲۰ درصد از مبلغ قراردادش با پرسپولیس بوده را پرداخت کند. در حالیکه این باشگاه به سازمان لیگ هم بدهکار است.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس که قراردادهای کلان با بازیکنان امضا می‌کند چطور نمی‌تواند ۹۰میلیون طلب سپهر حیدری را خودش پرداخت کند آن هم به بازیکنی که هم گل قهرمانی زده و هم سابقه کاپیتانی در پرسپولیس را داشته است.