جلال چراغپور را باید پدر آنالیز ایران بدانیم؛ کسی که از۲۰سالگی در فوتبال است و حالا با ۶۳ سال سن […]

جلال چراغپور را باید پدر آنالیز ایران بدانیم؛ کسی که از۲۰سالگی در فوتبال است و حالا با ۶۳ سال سن در شمال کشور به دنبال یک زندگی آرام و به دور از شلوغی شهر و آلودگی هواست.

چند سالی بود که خبری از جلال چراغپور نبود تا اینکه با رفتن جلالی به تراکتور صحبت از بازگشت او به فوتبال شد و این بار به عنوان دستیار و یا کمکی برای مجید جلالی..

اما همه ماجرا این نبود چرا که درست بعد از چند روز این دو مربی و یار دیرین از هم جدا شدند.

اما هنوز کسی نمی داند علت این جدایی چیست.

و هنوز هیچ کس نفهمید جلال چراغپور چرا رفت و چرا جدا شد.

 

با او تماس گرفتم تا واقعیت را از زبان خودش بشنویم.

حرف زیاد بود وپر از درد دل.

البته جلال چراغپور از بعضی از رسانه ها گله داشت که عنوان کرده بودند جلال چراغپور مشکل خانوادگی دارد.اودر صحبتی که باسایت گل داشت صریحاً می گوید : هیچ مشکلی نداشتم و فقط چیزهایی که نباید ببینم را دیدم.

جلال چراغپور قسم داد که حرفهایش را ننویسیم. ماحرفهایش را به امانت پیش خودمان نگه داشتیم تا روز مبادا…

حرفهای ما وجلال چراغپور تکان دهنده بود…

تکان دهنده تر از تبانی در لیگ یک..!

اما شاید روزی بشود این حرفها را زد.

 

منبع: گل