سایت گل – صدایش شاداب است و بشاش.نمایش ثبت قرارداد و انگشت زدن دفتر ایات فوتبال حتی اگر تشریفاتی هم باشد برای سعید شیرینی جدی است .هرچه باشد همه روزنامه ها عکس او را چاپ کرده اند.

سایت گل – صدایش شاداب است و بشاش.نمایش ثبت قرارداد و انگشت زدن دفتر ایات فوتبال حتی اگر تشریفاتی هم باشد برای سعید شیرینی جدی است .هرچه باشد همه روزنامه ها عکس او را چاپ کرده اند.

 

 

با او درباره نکونام و آندو حرف می زنیم.حرفهایش خواندنی است.

ما نکونام  و آندو را زیر نظر داریم و از بین این دو نفر یکی را می خواهیم.هر دو هم ملی پوش و کار بلد هستند و به درد ما می خورند و علی دایی هم روی آنها نظر مثبت دارد.فقط مانده مذاکرهغلو نمی کنم اما اگر مذاکره دست من بود تا به امروز تمامش کرده بودم و حداقل یکی را می آوردم.دیدید که قاسم دهنوی را هم آوردم.

 

 

شیرینی به تیم و روزهای آینده خوشبین است.

 

 

تیم خوبی داریم امسال.امیدوارم به حقمان برسیم.بچه ها در تمرینات خیلی تلاش کردند و مطمئن باشید امسال سال ماست.هم در اردوها خوب بودیم و هم در بازی های دوستانه.