درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان انزلی گفت : جلسه بگذارند ، من حرف می زنم . از دور نمی شود سر وصدا کرد.

درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان انزلی گفت : جلسه بگذارند ، من حرف می زنم . از دور نمی شود سر وصدا کرد.
درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان انزلی  به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: احمدزاده شکایت کرده است. خوب اینکه مسئله بزرگی نیست که من بخواهم نگران با شم . معمولا برای کسی که شکایت می کند یک جلسه می گذارند. خواهان و خوانده درآن جلسه پس از تفهیم شکایت به ذکر دفاعیات خود می پردازند. من هم آماده ام تا در هر دادگاهی که به آن دعوت شدم رفته و با مدرک صحبت کنم . خوب این قبیل جلسات برای حل مشکل است. ترسی ندارد. احمد زاده بیاید ، ما هم می آییم.
وی در مورد نقل و انتقالات تیمش گفت : لیست ما هنوز کامل نیست و نیاز به  یک هافبک بازی ساز داریم که به زودی به تیم اضافه می شود. البته یک بازیکن آزاد خارجی هم در نظر داریم که اگر تایید شد به ما ملحق می شود.
وی ادامه داد : در ثبت قراردادها مشکلی نداریم زیرا مشکلی از بابت پرداخت بدهی نیست . تاج ، نبی و حسن زاده در جریان کامل مسائل مالی باشگاه ملوان هستند .موضوعی برای پنهان کردن وجود ندارد . به سازمان لیگ و کمیته انضباطی ، خود ما اعلام کردیم چقدر بدهی داریم . مطالبات هر چه باشد پرداخت می کنیم .
وی در ادامه اظهار داشت : ما  در نامه ای از سازمان لیگ خواستیم بدهی ۲۵۰ میلیون تومانی باشگاه ملوان انزلی را از محل درآمد ما در سازمان پرداخت کند.