دبیر سازمان لیگ گفت: بازیکنان خارجی که قصد حضور و یا ترک ایران را دارند باید تا ۱۵ تیرماه در سیستم TMS ثبت می‌کردند.

دبیر سازمان لیگ گفت: بازیکنان خارجی که قصد حضور و یا ترک ایران را دارند باید تا ۱۵ تیرماه در سیستم TMS ثبت می‌کردند.

 

 

علی کاظمی در خصوص جدب بازیکن خارجی عنوان کرد: اگر هر تیمی با بازیکن خارجی تا ۱۵ تیرماه سیستم TMS را فعال کرده باشد می‌تواند برای دریافت کارت بازیکن در فدراسیون اقدام کند و در فصل سیزدهم به میدان برود، اما اگر چنین اقدامی را انجام نداده باشند دیگر زمانی برای این کار وجود ندارد، چرا که این موضوع دست ما نیست و فیفا در این باره نظارت دارد.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: بازیکنی که بخواهد از ایران برود، همچنین بازیکنی که بخواهد به ایران بیاید باید قبل از ۱۵ تیرماه اقدام می‌کرد و این موضوع در سیستم TMS فیفا درج می‌شد.

دبیر سازمان لیگ درباره جذب بازیکنان خارجی استقلال یادآور شد: من نمی‌توانم درباره نفرات خاص نظر بدهم. این قانون برای همه وجود دارد و نمی‌توانیم آن را دور بزنیم.