کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده تبانی اعلام کرد.

کمیته استیناف رای خود را در خصوص پرونده تبانی اعلام کرد.

 

 

به گزارش ورزش سه و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف پس از بررسی جامع پرونده تبانی رای خود را در خصوص درخواست استیناف برخی از افراد در این پرونده به شرح زیر صادر کرد:

پیرو دادنامه شماره ۱۷ مورخ ۹۲/۳/۲ این کمیته و با توجه به اعتراض و درخواست استیناف تعداد دیگری از محکوم علیهم دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۹۲/۲/۲۳ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با دقت در جامع محتویات پرونده مبانی و منابع دادنامه مورد اعتراض و گزارشات مراجع تحقیق و مدافعات محکوم علیهم معترض

۱- در رابطه با تجدیدنظرخواهی آقایان عبدالحمید رمضانی مدیرعامل باشگاه پاس همدان ، امیر طیری سرمربی تیم فوتبال پاس همدان و علی خلف معاون اجرایی باشگاه مذکور که به اتهام ارتکاب تخلف تبانی هر یک به مدت شش ماه محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و دو نفر اول هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و نفر سوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند با عنایت به اینکه اقدام خلاف اخلاق ورزشی و تخلف از نوع تبانی ایشان مذاکره با مربی بدنساز و بازیکن تیم فوتبال نیروی زمینی به منظور ترغیب و تشویق ایشان به بازی ضعیف و کم کاری در مسابقه بین تیم مزبور و تیم فوتبال متبوع نامبردگان در جهت حصول نتیجه دلخواه بوده که اقدام مزبور به سبب عدم موافقت طرف مقابل نافرجام و عقیم مانده لذا عمل مزبور از نوع تبانی نبوده بلکه مصداق تخلف از نوع پیشنهاد نامشروع موضوع ماده ۴۰ آیین نامه انضباطی است که بر این اساس کمیته استیناف به استناد ماده مزبور و بند یک ماده ۱۷ آیین نامه مزبور با اصلاح رأی از حیث تغییر وصف تخلف ارتکابی از تبانی به پیشنهاد نامشروع و ابقاء محرومیت و جریمه نقدی محکومیت یافته و در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان رأی کمیته انضباطی نسبت به ایشان با اصلاح تایید می گردد

۲– نسبت به اعتراض آقایان حیدرعلی کامیاب مدیرعامل وقت باشگاه برق شیراز و محسن زاهدی بازیکن تیم فوتبال مزبور که به اتهام ارتکاب تبانی هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال محکوم شدند با عنایت به دلایل موجود و مستندات رأی کمیته انضباطی و اقدام مدیرعامل به عدم برگزاری مسابقه با تیم فوتبال شهرداری تبریز دریافت اخطارهای بی مورد از ناحیه بازیکن موصوف که به تشخیص هیأت سه نفره کارشناسی مصداق تبانی دانسته شد و مدافعات غیرموجه و بی تاثیر نامبردگان کمیته استیناف اعتراض نامبردگان را موجه ندانسته و به استناد بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان رأی تجدید خواسته را در این بخش تایید می کند.

۳- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان مصطفی افخمی مربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و پژمان شاهپری و شاهین مجیدی بازیکنان تیم مزبور که به اتهام ارتکاب تبانی هر یک به مدت یک سال محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند با دقت در محتویات پرونده و توجه به مستندات و مبانی رأی مورد اعتراض و اقدام خلاف بازی جوانمردانه و غیرورزشی نامبردگان در مقام مربی و بازیکن و هم اندیشی ایشان در تمارض به مصدومیت و عدم بازی کامل در دیدار مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز و مرور مکالمات و ارتباط قبلی ایشان با دست اندرکاران تیم مقابل و حصول نتیجه مورد نظر برای تیم مقابل و در نهایت مدافعات خالی از تاثیر ایشان رأی تجدیدنظرخواسته نسبت به ایشان موجه بوده و بنابراین کمیته استیناف ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به استناد بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی رأی صادره را عینا تایید می کند.

۴- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان هادی موسوی بازیکن تیم فوتبال فولاد یزد که به لحاظ ارتکاب تخلف تبانی به یکسال محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده و همچنین احد الیاسی سرپرست تیم فوتبال شهرداری یاسوج و محمد پورمند ، اتابک نمازی ، میلاد جعفری، وحید کارگر بازیکنان تیم مزبور که جهت ارتکاب تخلف تبانی هر یک به مدت شش ماه محرومیت از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت جریمه نقدی (نفر اول به مبلغ پنجاه میلیون ریال و سایرین هر یک به مبلغ شصت میلیون ریال ) محکوم شدند با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل مشخص و روشنی در توجه اتهام مزبور به نامبردگان وجود نداشته و رأی تجدیدنظر خواسته فاقد مستند و مدرک روشن علیه نامبردگان بوده لذا با توجه به مدافعات موجه ایشان و بنا به اصل برائت و به استناد بند یک ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن نقض رأی تجدید خواسته نسبت به ایشان حکم به برائت نامبردگان صادر می شود.

۵- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان جمشید غدیری سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج و طاهری مربی آن تیم که به لحاظ ارتکاب تبانی هر یک به ترتیب به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیتهای مرتبط با فوتبال و چهل میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیتهای مرتبط با فوتبال محکوم شدند با دقت در محتویات پرونده و با عنایت به اینکه نامبردگان برخلاف اصول و رفتار جوانمردانه و ورزشی پیشنهاد نامشروع به دست اندرکاران مربی و بازیکن تیم فوتبال نیروی زمینی در جهت حصول نتیجه مسابقه بین دو تیم به نفع ایشان صادر کرده که پیشنهاد مزبور به منصه ظهور نرسیده و به لحاظ عدم پذیرش تیم مقابل و مخاطب نتیجه مورد نظر حاصل نشده و از سویی دفاعیات نامبردگان موجه و موثر نبوده کمیته استیناف به استناد بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی با اصلاح عنوان تخلف نامبردگان به پیشنهاد نامشروع و با رعایت ماده ۴۰ آیین نامه مزبور و تعدیل در حکم محکومیت ایشان با تایید و ابقاء جریمه نقدی میزان محرومیت هر یک از نامبردگان را به مدت شش ماه تقلیل می دهد و رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مزبور تایید می شود

۶- نسبت به تجدیدنظرخواهی آقایان نادر دست نشان سرمربی تیم فوتبال باشگاه سایپای شمال و رضا نیکزادی سرپرست تیم مزبور که به لحاظ ارتکاب تبانی نفر اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و نفر دوم به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی و هر یک مدت یک سال محرومیت از فعالیتهای مرتبط با فوتبال محکوم شدند با عنایت به محتویات پرونده در خصوص اعتراض نادر دست نشان به جهت عدم دفاع موثر وی و گزارشات دقیق و مستندات رأی تجدیدنظر خواسته و نظریه کمیته سه نفره کارشناسان کمیته استیناف وفق بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن رد اعتراض رأی تجدید نظرخواسته را نسبت به نامبرده عیناً تایید کرده اما نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای رضا نیکزادی به لحاظ فقدان دلایل کافی و موثر در توجه اتهام معنونه به نامبرده و دفاعیات موثر وی در کمیته استیناف به استناد بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به برائت مشارالیه از اتهام تبانی صادر می نماید

۷- راجع به تجدیدنظرخواهی آقای عبدالمجید باقری نیا مربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان که به لحاظ ارتکاب تخلف تبانی به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و هجده ماه محرومیت از تمام فعالیتهای فوتبال محکوم شده با عنایت به گزارش هیأت سه نفره کارشناسان و سایر مستندات رأی تجدیدنظر خواسته و ملاحظه نحوه کوچینگ تیم در مسابقه آخر و مدافعات بی وجه نامبرده کمیته استیناف به استناد بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی با تعدیل میزان محرومیت از هجده ماه به یکسال در نتیجه رأی مزبور را تایید می کند و اما تجدیدنظرخواهی آقایان بهمن روشنایی سرپرست و علی پور کیانی قائم مقام باشگاه مذکور به لحاظ عدم ملاحظه دلایل و مدارک کافی در مشارکت ایشان در تبانی و مدافعات موجه ایشان ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به برائت ایشان صادر می شود.

۸- در مورد تجدیدنظرخواهی فعالان فوتبال به اسامی آقایان عبدالرضا سعدی ، رسول حلفی و حبیب موسوی که هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیتهای فوتبال محکوم شدند و نیز آقای فریدون میرترابی مربی فوتبال که به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی و شش ماه محرومیت از فعالیت های فوتبال محکوم شده با دقت در محتویات پرونده به لحاظ فقدان ادله مثبته و کافی در جهت انتساب اتهام به ایشان و دفاعیات موجه ایشان کمیته استیناف به استناد بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی ضمن نقض رأی نسبت به نامبردگان حکم برائت صادر می شود.

۹- در مورد تجدیدنظرخواهی آقای سعید ورمزیار بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز که به لحاظ ارتکاب تبانی به مدت هجده ماه محرومیت از حضور در تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده با دقت در محتویات پرونده و عنایت به دلایل موجود و احراز مشارکت نامبرده در تبانی بنا به گزارشات و مستندات رأی کمیته انضباطی ضمن رد اعتراض نامبرده رأی صادره نسبت به وی وفق بند (۱) ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی عینا تایید می شود.

رأی صادره قطعی است.