بعد از جدایی پژمان نوری از ملوان شماره هشت این تیم به حسن اشجاری رسید و قرار است که او شماره کاپیتان فصل گذشته را بپوشد. در این رابطه و در مورد حواشی اخیر باشگاه گفت و گویی را ۹۰ با این مهاجم داشت که می‌‌خوانید:

بعد از جدایی پژمان نوری از ملوان شماره هشت این تیم به حسن اشجاری رسید و قرار است که او شماره کاپیتان فصل گذشته را بپوشد. در این رابطه و در مورد حواشی اخیر باشگاه گفت و گویی را ۹۰ با این مهاجم داشت که می‌‌خوانید:

 

 

۹۰: چرا احمدزاده گفته این ملوان را ملوان نمی‌داند؟

من نمی‌دانم مگر احمدزاده سمتی در تیم دارد که در مورد ملوان حرف می‌زند؟ من نمی‌دانم چرا بعضی‌ها می‌‌خواهند هر طور شده خودشان را کاسه داغتر از آش کنند؟ به نظر وقتی یکی را از ملوان کنار می‌گذارند یا کنار می‌رود بهتر است دیگر اظهارنظر نکرده و سکوت کند.

۹۰: تو چطور؟ این ملوان را قبول داری؟

مگر می‌شود قبول نداشته باشم؟ این تیم هیچ مشکلی ندارد و بازیکنان جوان و خوبی را به خدمت گرفته که می‌‌توانند مثل چند سال پیش چهره شوند.

۹۰‌: بگذریم! شماره هشت را هم که می‌پوشی ؟

مگر قراراست کس دیگری بپوشد؟

۹۰: مدتی به خاطر پژمان نوری این شماره بایگانی شده بود. به این دلیل پرسیدیم؟

اول اینکه این شماره مال من بود و از من به پژمان نوری رسید ضمن اینکه مگر من از ملوان جدا شدم پیراهنم بایگانی شد؟

۹۰: نمی‌خواهی از او رخصت بگیری؟

به خاطر پیراهنی که از من به نوری رسیده رخصت بگیرم؟ مگر او به خاطر شماره‌ای که هشت سال بر تن من بود و خواست آن را بپوشد از من رخصت گرفت؟ این کارها مال بازیکنان جوان است و …

۹۰: طلبت از استقلال چه شد؟

من از باشگاه شکایت کردم و امیدوارم حسن‌زاده روی حرفش بایستد و نگذارد تیم‌های بدهکار در لیگ شرکت کنند. امیدمان به سازمان لیگ و کمیته انضباطی است.

۹۰: مگر نرفته بودی باشگاه؟

من از این در رفتم گفتند فتح‌اله‌زاده نیست ولی متوجه شدم از در دیگری بیرون رفته. روزی صد بار با امیری و فتح‌اله‌زاده تماس می‌گیرم جواب نمی‌دهند ولی هر سایت و روزنامه‌ای را نگاه می‌‌کنم از این آقایان مصاحبه چاپ می‌شود! کاش موقع خواستن من هم اینگونه بودند.

۹۰: از قلعه‌نوعی ناراحت نیستی؟

چرا ناراحت باشم او که نباید جواب من را بدهد.

 

 

منبع : روزنامه وزشی نود (یکشنبه ۱۶ تیر)