سه بازیکن در فهرست مازاد باشگاه ذوب آهن به طور قطعی قرار گرفتند و چهار بازیکن نیز در خطر کنار گذاشتن از این تیم هستند.

سه بازیکن در فهرست مازاد باشگاه ذوب آهن به طور قطعی قرار گرفتند و چهار بازیکن نیز در خطر کنار گذاشتن از این تیم هستند.

محمد صادق بارانی، امیرحسین پوزش و علی گودرزی سه بازیکنی هستند که باشگاه ذوب آهن به آنها اعلام کرده به طور قطعی فصل آینده با آنها همکاری نخواهد داشت.

به گزارش فارس، از سویی دیگر گفته می‌شود برجلو، حمید پروا، علی جراح‌کار و محمد صلصالی چهار بازیکن دیگر هستند که در خطر کنار گذاشتن از فهرست ذوب آهن قرار دارند.

لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ذوب آهن انتخاب شده است و تمرینات این تیم از روز گذشته در اصفهان آغاز شده است.