مهاجم برزیلی با عقد قرارداد یکساله به باشگاه مس کرمان پیوست.

مهاجم برزیلی با عقد قرارداد یکساله به باشگاه مس کرمان پیوست.

ادینهو که چند سال پیش در تیم مس کرمان حضور داشت و سپس از این باشگاه به تیم‌های عربی رفت، امروز با باشگاه مس کرمان قرارداد یکساله امضا کرد و دوباره به تیم سابقش بازگشته است.

ادینهو مهاجم برزیلی است که محبوبیت زیادی در بین فوتبال دوستان کرمانی دارد.