شایعه خبر پیوستن خسرو حیدری به سپاهان به نظر می‌رسد به هواداران این تیم شوک وارد کند.

شایعه خبر پیوستن خسرو حیدری به سپاهان به نظر می‌رسد به هواداران این تیم شوک وارد کند.

 

درحالی که تیم استقلال امروز در کمپ زنده یاد ناصر حجازی بازی دوستانه ای مقابل منتخب کرج انجام داد شایعه ای به گوش رسید.

به نقل از فارس، شایعه مذاکرات خسرو حیدری با سپاهان برای هوادارانی که اخبار نقل و انتقالات این تیم را پیگیری می کنند شوکی خواهد بود.

این بازیکن سابقه جدایی از استقلال و پیوستن به سپاهان را دارد.

با این حال این خبر فقط در شنیده هاست.

علیرضا رحیمی در مورد این شایعه اظهار داشت: ما یک جای خالی داریم که این جای خالی را با نظر کرانچار پر می کنیم و به زودی بازیکن جدید خود را جذب می کنیم.