سایت گل- اتاق کنفرانس استقلال در طبقه سوم ساختمان.کنفرانس تحت الشعاع حضور پژمان به تاخیر افتاده.سرانجام با ورود پژمان منتظری در کنا ر محمد سررشته داری عکاسان از بیکاری در می آیند و کنفرانس کمی شکل جدی تر به خود می گیرد.فتح اله زاده هنوز نیامده.کنفرانس مطبوعاتی با پژمان اغاز می شود.

سایت گل- اتاق کنفرانس استقلال در طبقه سوم ساختمان.کنفرانس تحت الشعاع حضور پژمان به تاخیر افتاده.سرانجام با ورود پژمان منتظری در کنا ر محمد سررشته داری عکاسان از بیکاری در می آیند و کنفرانس کمی شکل جدی تر به خود می گیرد.فتح اله زاده هنوز نیامده.کنفرانس مطبوعاتی با پژمان اغاز می شود.


پژمان در کنفرانس خود گفت:من با تیم چینی شرط کردم که نیم فصل در استقلال بمانم و بعد به چین بروم.سر همین قضیه ضرر هم کردم چون کمی از قرارداد مالی مرا کسر کردند.با این همه اعلام می کنم که قطعا در استقلال تا نیم فصل می مانم و تا قهرمانی اسیا در خدمت استقلال هستم
او ادامه داد: .حالا چند روز برای فکر کردن وقت دارم تا تصمیم بگیرم که بعد از نیم فصل چه تصمیمی اتخاذ کنم.حتی شاید کل فصل اینجا بمانم.به هرحال از تیم چینی اطلاعی ندارم.اسمش را نمی دانم و می دانم دالیان نیست.فقط می دانم داخل چین است(می خندد)