سایت گل – محمد صلصالی مدتهاست که برای ذوب آهن بازی می کند.

سایت گل – محمد صلصالی مدتهاست که برای ذوب آهن بازی می کند.

 

او فوتبال خود را از تیمهای پایه ذوب شروع کرد و فقط ۲ سال برای گذراندن خدمت سربازی راهی ابومسلم شد. صلصالی که فصل قبل بازوبند کاپیتانی ذوب آهن را به بازو می بست دوشنبه و بعد از عدم توافق در مذاکره با مسئولان این تیم خداحافظی کرد تا فوتبال خود را در تیمی دیگر ادامه دهد.

مسئولان ذوب قصد داستند مبلغ ناچیزی به قرارداد فصل گذشته صلصالی اضافه کنند که این پیشنهاد مورد موافقت کاپیتان ذوب قرار نگرفت تا او در اقدامی غیرمنتظره از این تیم خداحافظی کند.

درباره صلصالی گفته می شود او به تهران آمده تا با راه آهن قرارداد امضا کند. صلصالی که سالها شاگرد ابراهیم زاده بود این بار به راه آهن می آید تا در خط دفاعی این تیم بازی کند و دوباره طعم همکاری با ابراهیم زاده را بچشد. گفته می شود صلصالی با راه آهن توافق کرده و به زودی قرارداد خود را امضا خواهد کرد. البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و او به یکباره به ذوب برنگردد.