سایت گل- به گزارش سایت گل حبیب دهقانی بازیکن فصل قبل صنعت نفت آبادان به داماش گیلان پیوست. حبیب دهقانی که در فصل پیش دروازه بان صنعت نفت آبادان بود پس از اینکه این تیم به لیگ آزادگان سقوط کرد در حالی که مس کرمان و سایپایی ها به دنبال این بازیکن بودند پس از مزاکره ی کوتاه با داماش داشت به خاطر شرایط این تیم تصمیم خودش را گرفت و به این تیم پیوست.

سایت گل- به گزارش سایت گل حبیب دهقانی بازیکن فصل قبل صنعت نفت آبادان به داماش گیلان پیوست. حبیب دهقانی که در فصل پیش دروازه بان صنعت نفت آبادان بود پس از اینکه این تیم به لیگ آزادگان سقوط کرد در حالی که مس کرمان و سایپایی ها به دنبال این بازیکن بودند پس از مزاکره ی کوتاه با داماش داشت به خاطر شرایط این تیم تصمیم خودش را گرفت و به این تیم پیوست.

 

 

دهقان به سایت گل گفت به داماش آمدم چرا که احساس می کنم این تیم شرایط مساعدی دارد و می دانم که در این تیم حق به حقدار می رسد، امیدوارم که بتوانم در این تیم با درخشش و تلاش فراوان خود را به سطح اول فوتبال ایران برسانم.