سایت گل -اتفاقات دیروز باشگاه استقلال نشانه های  از خبر جدایی برای مدافع شماره ۴ این تیم امیر حسین صادقی بود.

سایت گل -اتفاقات دیروز باشگاه استقلال نشانه های  از خبر جدایی برای مدافع شماره ۴ این تیم امیر حسین صادقی بود.

 

بر اساس خبر های رسیده اولین گزینه چپ پای آبی ها تراکتور سازی تبریز است ، او که یک فصل موفق را در فصل یازدهم با این تیم سپری نمود خاطرات خوبی از این شهردارد ، اگر اتفاقات دقیقه نودی باشگاه استقلال در خصوص  این بازیکن عملی نشود باید در فصل جدید مدافع ملی پوش آبی های پایتخت را با پیراهن سرخ رنگی دید که یک فصل تجربه پوشیدن انرا داشته است ، البته در این میان نباید تجربه اتفاقات روز های اخیر در پیرامون این باشگاه را نادیده گرفت ، کادر فنی ومدیریت این باشگاه بار ها نشان داده اند که بر خلاف اختلافات فی مابین   وحرف وحدیث های موجودبا بازیکنان یاغی ،شمشیر های کشیده شده در اول صبح را ، ظهر غلاف نموده وبرای نشستن در دور میز شام لحظه شماری کرده اند .