حسن روباریان در حالی که با داماش کارش تمام شده بود وخبر تمدید قرارداش هم در روزنامه ها به چاپ رسیده بود در یک چرخش ناگهانی به مس کرمان پیوست

حسن روباریان در حالی که با داماش کارش تمام شده بود وخبر تمدید قرارداش هم در روزنامه ها به چاپ رسیده بود در یک چرخش ناگهانی به مس کرمان پیوست

 

سایت گل-حسن روباریان بازیکن فصل پیش داماش که قراردادش را با این تیم یک فصل دیگر تمدید کرده بود در یک چرخش ناگهانی به مس کرمان پیوست.
رودباریان که خودش در مصاحبه هایش گفته بود همه چیز رفاقتی حل شده و در داماش می مانم حالا به تیم کرمانی پیوسته است.
گفته می شود رودباریان به خاطر مسائل مالی از داماش جدا شده است.
این در حالی است که حالا داماش با داشتن فقط یک گلر قطعاً درون دروازه به مشکل می خورد.
و جالب اینجاست که تقریباً همه گلرهای لیگ برتر قرارداهایشان را تمدید کرده اند و یا به تیمهای جدیدی پیوسته اند و فقط حبیب دهقانی گلر فصل قبل صنعت نفت  و علی حسنی صفت گلر ملوان هنوز تیمهای جدید خودشان را معرفی نکرده اند.
البته گفته می شود دهقانی هم با سایپایی ها به نوافق رسیده است  چرا که سایپایی هامیرزاپور را نخواسته اند.