اختلاف نظر هیئت فوتبال استان گیلان و باشگاه ملوان بر سر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به دفتر رئیس سازمان لیگ کشیده شد.

 

اختلاف نظر هیئت فوتبال استان گیلان و باشگاه ملوان بر سر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به دفتر رئیس سازمان لیگ کشیده شد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، قربانعلی الماسخاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان معتقد است به دلیل نقل و انتقال باشگاه ملوان از نیروی دریایی به حسین هدایتی در فصل گذشته این باشگاه باید طبق قانون ۲۰۰ میلیون تومان به هیئت فوتبال استان پرداخت کند.

از سویی دیگر باشگاه ملوان معتقد است در این نقل و انتقال امتیاز باشگاه پولی رد و بدل نشده و امتیاز باشگاه هبه شده و نباید پولی به هیئت فوتبال استان پرداخت کند.

این اختلاف ۲۰۰ میلیون تومانی امروز به اتاق رئیس سازمان لیگ کشیده شده است و قرار است الماسخاله رئیس هیئت فوتبال و صادق دروگر مدیرعامل باشگاه ملوان در دفتر مهدی تاج این اختلاف مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.