سایت گل- لوکا بوناچیچ هدایت ذوب آهن را به دست گرفت. قصه سرهنگ انگار این فصل آنگونه نیست که با […]

سایت گل- لوکا بوناچیچ هدایت ذوب آهن را به دست گرفت. قصه سرهنگ انگار این فصل آنگونه نیست که با یک تیم از ابتدای لیگ پا به بازی‌ها بگذارد. او این بار بعد از ماندن ذوب‌آهن در لیگ برتر، جمله‌ای وسوسه‌کننده گفت شاید مدیران ذوب را برای ماندن خود ترغیب کند «تیمی می‌بندم برای کسب سهمیه آسیا». جمله‌ای که سال قبل برای فجر هم به کار برده بود اما باشگاهی که مدیر عالیرتبه کارخانه‌اش خود یک فوتبالی تیر باشد باید حساب و کتاب‌هایش فرق کند. به هرحال بوناچیچ قراردادش را به صورت الکترونیکی بست و فردا به ایران می آید تا خاطرات حضورش در اصفهان و سپاهان را برای مردان زاینده رود زنده کند.