سایت گل –  گفته می‌شود گزینه‌های مختلفی برای تصدی سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن مورد نظر هیئت مدیره باشگاه اصفهانی هستند و شایعات در مورد این گزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود.

سایت گل –  گفته می‌شود گزینه‌های مختلفی برای تصدی سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن مورد نظر هیئت مدیره باشگاه اصفهانی هستند و شایعات در مورد این گزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود.

 

 

برخی از محمود یاوری، حمید استیلی، صمد مرفاوی، پرویز مظلومی، لوکا بوناچیچ و ابراهیم قاسم‌پور به عنوان گزینه‌های تصدی سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن سخن گفته‌اند.


نکته جالب اینکه گفته می‌شود فرهاد کاظمی نیز به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی دوباره سرمربیگری ذوب‌آهن در لیست ذوبی‌ها قرار گرفته و قرار است او نیز برنامه‌های خود را به باشگاه اصفهانی ارائه کند.

 

قرار است هیئت مدیره ذوب‌آهن عصر امروز در جلسه خود نسبت به این مسئله برنامه‌ریزی کرده و در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند.