مهاجم فصل گذشته نفت آبادان با عقد قراردادی دوساله به باشگاه ذوب آهن پیوست.

مهاجم فصل گذشته نفت آبادان با عقد قراردادی دوساله به باشگاه ذوب آهن پیوست.

 

 

 

روح الله عرب با عقد قراردادی دو ساله به باشگاه ذوب آهن اصفهان پیوست.

به گزارش فارس،عرب فصل گذشته در تیم نفت آبادان حضور داشت که این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرد.