دراگان مربی خوبی است. از او زیاد تعریف می کنند. امیدوارم درنهایت تلاشهایش به نتیجه برسد و ملوان فصل خوبی را تجربه کند.

دراگان مربی خوبی است. از او زیاد تعریف می کنند. امیدوارم درنهایت تلاشهایش به نتیجه برسد و ملوان فصل خوبی را تجربه کند.
بالاخره جلال رافخایی در ملوان ماند تا یکی از مهمترین دغدغه های هواداران این تیم بر طرف شود و غم از دست دادن کاپیتان نوری با خروج سید جلال هواداران قوی سپید را به فصل آینده نا امید نکند.

آقای گل لیگ فصل قبل درباره تمدید قراردادش با ملوان می گوید:« از اینکه دوباره ملوان را انتخاب کردم راضی هستم چرا که فکر می کنم حضور در کنار هواداران این تیم به من انگیزه می دهد».

رافخایی ادامه می دهد:«بازیکنان در تمرینات با انگیزه ظاهر می شوند و تمرینات با نشاط را سپری می کنند.احساس خوبی از تمرینات این تیم به من دست می دهد. امیدوارم این شادابی و نشاط تا پایان فصل ادامه داشته باشد.»

وی درباره سرمربی جدید تیمش می گوید:« دراگان مربی خوبی است. از او زیاد تعریف می کنند. امیدوارم درنهایت تلاشهایش به نتیجه برسد و ملوان فصل خوبی را تجربه کند.»
رافخایی به هواداران این تیم اشاره کرده و می گوید::به خاطر هواداران در ملوان ماندم چرا که به آنها مدیونم. هواداران ملوان در حق من خیلی لطف کردند. احساس می کردم باید دینی را به آنها ادا کنم. به همین دلیل در ملوان ماندم تا فصل دیگری را به این تیم و هوادارانش خدمت کنم.»