هادی شکوری مدافع فصل گذشته نفت تهران با عقد قراردادی یکساله به مس کرمان پیوست.

هادی شکوری مدافع فصل گذشته نفت تهران با عقد قراردادی یکساله به مس کرمان پیوست.

 

 

به گزارش ورزش سه ، مسی ها که با از دست دادن مدافعین خود بشدت به دنبال جذب مدافع بودند سرانجام پس از ناکام ماندن در جذب نظیف کار ، شکوری را به خدمت گرفتند.